Levend systeemhumus

Een organische bemestingsproduct

Levend systeemhumus zorgt voor een krachtig bodemleven.

In één behandeling de basis van een sterk en volledig werkzaam bodemvoedselweb.

Direct zichtbaar resultaat in de groei van het gewas/de vegetatie. Verdere bemesting en bestrijding overbodig.

Levend systeemhumus wordt steeds als maatwerk geleverd, aangepast aan bodem en gewas/vegetatie. Bijsturing en onderhoud met vloeibare middelen op basis van metingen ter plaatse.

Een uitgebalanceerd levend nutriënten systeem voor gewas (akker- en tuinbouw) en vegetatie (parken en sportvelden).

Maak een afspraak: 0616898113 of info@hollandsoilbionomics.nl

Nutriënten:
Systeemhumus bevat alle nutriënten voor elke groeifase van gewas of vegetatie in een levende “exact time release” matrix. De planten ontvangen precies die nutriënten in de juiste verhoudingen welke in een bepaalde groeifase nodig zijn. Geregeld middels uitwisseling van chemische signalen tussen plant en bodemvoedselweb.

Het systeem is actief en past zich  voortdurend aan bij veranderende omstandigheden en behoeften van het gewas. De gehele teelt lang krijgt de plant ieder moment de juiste voedingsstoffen aangeleverd. Exact naar behoefte.

Aanpassingen zijn steeds door de gebruiker aanstuurbaar.

Dosering van vloeibare preparaten met biostimulanten en/of levende micro-organismen onderhoudt het systeem gedurende het groeiseizoen.
Zo blijft het systeem het gehele groeiseizoen in staat op elk moment de juiste diensten aan het gewas/de vegetatie te leveren die nodig zijn.

Ecosysteemdiensten:
Denk naast levering van nutriënten aan:
– verbetering en onderhoud van de bodemstructuur
– verbetering en onderhoud van de waterhuishouding (minder irrigatie nodig)
– stimulering van groei en ontwikkeling van de plant (verbetering geur, kleur, smaak en voedingswaarde)
– verbetering van de bodemvruchtbaarheid (beschikbaarheid nutriënten) en bodemgezondheid (bodemziekten worden bestreden)
– verbetering van de weerbaarheid tegen ziekten in het gewas/de vegetatie in een mate die chemische bestrijding overbodig maakt

Levende systeemhumus maakt biologisch telen qua opbrengst gelijkwaardig aan gangbaar telen (met kunstmest en bestrijdingsmiddelen). De oogstkwaliteit is aanzienlijk beter dan bij gangbaar bodembeheer.