Betere waterhuishouding

Beter vocht opnemen, beter vocht vasthouden, betere doorworteling, beter vocht doorgeven aan de planten.

Weer een ecosysteemdienst: het bodemleven verbetert de wa­ter­huis­hou­ding. Telen wordt echt alsmaar makkelijker met een goed bodemleven.

Dat kan in droge tijden zomaar 60% irrigatiewater schelen.

Of het kan je gewas gezond door een natte periode helpen.

Neem contact op en maak een afspraak.
Bel of schrijf: 0616898113 of info@hollandsoilbionomics.nl